OSX 10.4.5 體驗中

前幾天不知道起了那條筋,忽然很想裝個OSX玩玩,不過我記得要在PC上安裝OSX是一件事絕對痛苦的事。
但這是很久很久之前的事情了,現在是什麼模樣呢?是否還是很麻煩??

祭起了高高神壇,不消一陣子就找到了下載點。
原來現在要安裝OSX已經是相當容易了,跟window一樣放一隻光碟就攪掂了。

現在已經出到了10.4.5版,而我所找到的是BT的連結。

不知道為什麼,我的BT就是connect不到這個torrent....氣死me了.....
但我在網上能找得到的種子,全都是這個,只好退而求次,要了一個10.4.4.....

下載了兩天,終於下載回來了,燒成DVD一看.....
都是一些什麼檔案來的???就靠這幾個file,看來是沒什麼可能裝得到的吧??
不過碟都燒好了,沒有理由不試一試的......

重新開機,果然,跟所想的一樣,這個DVD跟本就BOOT不了機.....>_<

但還沒有死心,攪儘腦汁,想想還有什麼方法。終於讓我發現我的bitcomet的ver好舊......
更新了之後,真的可以連上10.4.5這種子.... v_v|||

又下載了三天,終於在今天成功了。
立即燒了光碟。這次的檔案名稱看起來像話很多。

重新開機 ﹣沒反應......
原來準備好用來做OSX硬碟的硬碟機掛了.......嗚...難道又是出師不利?????不要吧........ >_<

幸好家裡還有不要的硬碟,雖然只有八G的容量,但應該夠用吧??

懷著祈禱的心,按下電腦面前的power鍵,再經過一輪的等候 ﹣可愛的蘋果圖示終於出現在我的螢幕上。

太好了!!!!!!!!!!!

裝機過程沒有難度,半個多小時就裝好了。
呵呵呵~~~

暫時來講,速度十分滿意,基本上都沒什麼拖慢的感覺。
(這篇文就是用Safari打的。)

開心~~~~ ^_^v

留言

龍井茶葉說…
咁都好似幾好, 我都想裝番個, 但要等我買多個hd先, 個keyboard係跟mac定pc用????

佢個網因為要改哂d圖和色, 所以整左成晚囉 ~"~

此網誌的熱門文章

佶屈敖牙

FireFox

情緒病